Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Fotorelacja z Nowego S?cza - Zanurkuj po Pomoc
Fotorelacja z Nowego S?cza - Zanurkuj po Pomoc PDF

30.04.2011 - 1.05.2011 na basenie MOSiR'u w Nowym S?czu odby?a si? niestety ostatnia ju? trzecia impreza z cyklu imprez charytatywnych pod nazw? "Zanurkuj po Pomoc ... i us?ysz cisz? pod wod?". W trakcie tej imprezy we wsp?pracy z organizacj? charytatywn? Sursum Corda prowadzili?my zbirk? pieni?dzy na pobyt na kolonii dla dzieci z niedos?uchem.

Podsumowuj?c, dzi?ki Wam drodzy uczestnicy uda?o si? uzbiera? niemal 3000 z?! Co niew?tpliwie uszcz??liwi pobyt dzieciom z niedos?uchem na wakacyjnym wyje?dzie na kolonie.

Bardzo serdecznie dzi?kujemy Wam wszystkim, ktrzy postanowili?cie po??czy? przyjemne nurkowanie z po?ytecznym czyli ufundowaniem dzieciom z niedos?uchem wyjazdu. Dzi?kujemy rwnie? wsp?organizatorom: Januszowi Hasiorowi, Mateuszowi Mo?ejko, Adamowi Ko?cielniakowi za asystowanie w wodzie i podwodne zdj?cia, organizacji Sursum Corda oraz kierownictwu i obs?udze Basenu MOSiR za udost?pnienie obiektu. ?yczymy mi?ego ogl?dania zdj?? i dzi?kujemy raz jeszcze!

 
Created by Winiarczyk