Warning: Creating default object from empty value in /home/smajster/domains/sealion.pl/public_html/plugins/system/nonumberelements/helpers/parameters.php on line 130
Fotorelacja z Rytra - Zanurkuj po Pomoc
Fotorelacja z Rytra - Zanurkuj po Pomoc PDF

Nurkowanie w Rytrze

Akcja charytatywna "Zanurkuj po pomoc"

9-10.04.2011 na basenie w Rytrze odby?a si? pierwsza z cyklicznych imprez charytatywnych pod nazw? "Zanurkuj po Pomoc ... i us?ysz cisz? pod wod?". W trakcie tej imprezy we wsp?pracy z Stowarzyszeniem Sursum Corda prowadzili?my zbirk? pieni?dzy na pobyt kolonijny dla dzieci z niedos?uchem. Zebrali?my prawie 1500z? z?otych! Serdecznie dzi?kujemy wszystkim uczestnikom ktrzy postanowili po??czy? przyjemne nurkowanie z po?ytecznym czyli ufundowaniem dzieciom z niedos?uchem wyjazdu na kolonie.

Dzi?kujemy rwnie? wsp?organizatorom: Konradowi Kurkowi za asystowanie w wodzie i podwodne zdj?cia, Januszowi Hasiorowi rwnie? za asystowanie w wodzie i podwodne zdj?cia, Bo?enie Swachcie za zdj?cia i prowadzenie dokumentacji, organizacji Sursum Corda, kierownictwu i obs?udze basenu Per?a Po?udnia za udost?pnienie tego pi?knego obiektu. ?yczymy mi?ego ogl?dania zdj??!

 
Created by Winiarczyk